Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa pomorskiego

W dniu 30 stycznia 2017r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu wzięło udział 20 z 28 członków Wojewódzkiego Zespołu PDO oraz 5 gości.

Głównym celem spotkania było ustalenie listy odmian zalecanych (LOZ) na rok 2017 dla poszczególnych gatunków roślin jarych i ozimych dla województwa pomorskiego oraz organizacja na terenie województwa pomorskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi.

Spotkanie otworzył Dyrektor Stacji w Karzniczce Jarosław Kapiszka, następnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Andrzej Kania omówił temat: „Repartycji w województwie pomorskim zbóż jarych i ozimych”. Poszczególne propozycje umieszczenia odmian na LOZ 2017 rok dla zbóż ozimych i ziemniaków przedstawiał - Inspektor COBORU Józef Mak. Natomiast propozycje doborów i umieszczenia odmian zbóż jarych na LOZ 2017 roku przedstawił - Kierownik ZDOO w Radostowie Grzegorz Czecholiński.

Podstawą do ustalenia listy odmian zalecanych na 2017 rok była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie pomorskim, uzyskanych w sezonie 2015/2016. Na poniższej liście znalazły się następujące odmiany:

Zboża ozime

Lp Pszenica ozima Jęczmień ozimy Żyto ozime Pszenżyto ozime
1 Ostroga 2011 Antonella 2014 Dańkowskie Diam. 2008 Borwo 2012
2 Jantarka 2012 KWS Meridian 2014 Domir 2011 Pizarro 2012
3 KWS Ozon 2012 Holmes 2015 Dańkowskie Rubin 2015 Fredro 2012
4 Astoria 2014 Zenek 2015 SU Stakkato F1 2015 Tomko 2014
5 Julius 2014 SU Melania 2015 Tur F1 2015 Twingo 2015
6 Artist 2015   Antonińskie 2016 Meloman 2016
7 RGT Kilimanjaro   KWS Bono 2017 Rotondo 2016
8 Rotax 2016     Pigmej 2017
9 Skagen 2017     Subito 2017
10 Arkadia 2017     Palermo 2017
11 Fakir 2017     PanteonR 2017
12 Hondia 2017     TraperoR 2017
13 Belissa 2017      
14 Toras 2017      
15 DelawarR 2017      
R Odmiana wstępnie rekomendowana
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim

Rzepak ozimy, groch siewny na gleby dobre

Lp Rzepak ozimy Lp Groch siewny na gleby dobre
1 DK Exquisite F1 2013 1 Tarchalska 2011
2 Lohana 2014 2 Lasso 2011
3 DK Exstorm F 1 2015 3 Ezop 2014
4 ES Valegro 2016 4 Mecenas 2014
5 Quartz 2017 5 Batuta 2016
6 KugaR 2017 6 MilwaR 2017
7 Popular 2017    
8 AtoraR 2017    
       
       
       
R Odmiana wstępnie rekomendowana
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim

Zboża jare

Lp Pszenica jara Jęczmień jary Owiec Pszenżyto jare
1 Tybalt 2007 KWS Olof 2012 Bingo 2011 Milkaro 2009
2 KWS Torridon 2013 Iron 2012 Komfort 2015 Dublet 2012,2015
3 Harenda 2015 Ella 2012 Nagus 2015 Mazur 2016
4   Olympic 2015 Krezus 2016  
5   Penguin 2015 Nawigator 2017  
6   Soldo 2015    
7   KWS Atrika 2016    
8   KWS Irina 2016    
9   Kucyk 2017    
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim

Ziemniaki

  Odmiany jadalne Odmiany skrobiowe
Lp bardzo wczesne późne średnio-wczesne średnio-późne i późne średnio-wczesne średnio-późne i późne
1 Denar 2008 Owacja Satina 2008 Jelly Jubilat 2016 Kuras 2012
2 Lord 2008 Vineta Tajfun 2008 Mondeo Pasat 2017 Hinga 2016
3 Arielle 2013 Michalina Laskara 2016   Zuzanna  
4 Impala 2014 Ignacy 2017 Mazur 2017   Harpun 2017  
5   Altesse 2017        
R Odmiana wstępnie rekomendowana
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim

W roku 2017 nie ustala się LOZ dla rzepaku jarego, ponieważ nie były prowadzone doświadczenia w 2015, 2016 i 2017 roku.


Rozpoczęcie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu PDO


Inspektor COBORU Józef Mak i Wojewódzki Inspektor WIORiN Andrzej Kania


Przedstawienie propozycji do LOZ 2017


Głosowanie przez członków WZ PDO


Członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO oraz goście obecni na posiedzeniu w PODR Lubań