WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Groch siewny 2017 Wyniki PDO roślin bobowatych, groch, łubin
Burak cukrowy 2017 Wyniki PDO
Jęczmień jary 2017 Wyniki PDO
Jęczmień ozimy 2017 Wyniki PDO
Kukurydza 2017 Wyniki PDO
Owies zwyczajny 2017 Wyniki PDO
Pszenica zwyczajna jara 2017 Wyniki PDO
Pszenica zwyczajna ozima 2017 Wyniki PDO
Pszenżyto jare 2017 Wyniki PDO
Rzepak ozimy 2017 Wyniki PDO
Ziemniak 2017 Wyniki PDO
Żyto ozime 2017 Wyniki PDO
Pszenżyto ozime 2017 Wyniki PDO
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2018 Wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w województwie pomorskim
Pszenica zwyczajna ozima 2018 Wstępne wyniki plonowania pszenicy ozimej w województwie pomorskim
Jęczmień ozimy 2018 Wstępne wyniki plonowania jęczmienia ozimego w województwie pomorskim
Pszenżyto ozime 2018 Wstępne wyniki plonowania pszenżyta ozimego w województwie pomorskim
Pszenica zwyczajna jara 2018 Wstępne wyniki plonowania pszenicy jarej w województwie pomorskim
Jęczmień jary 2018 Wstępne wyniki plonowania jęczmienia jarego w województwie pomorskim
Owies zwyczajny 2018 Wstępne wyniki plonowania owsa w województwie pomorskim
Pszenżyto jare 2018 Wstępne wyniki plonowania pszenżyta jarego w województwie pomorskim
Żyto ozime 2018 Wstępne wyniki plonowania żyta ozimego w województwie pomorskim
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki PDO 2016 rok zboża ozime, rzepak ozimy, ziemniak, rośliny bobowate, kukurydza, burak cukrowy