Skład
Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Jarosław Kapiszka – przewodniczący Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Dyrektor SDOO
2 dr inż. Andrzej Kania – zastępca przewodniczącego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Wojewódzki Inspektor
3 mgr inż. Tadeusz Kłos– zastępca przewodniczącego Centrala Nasienna Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Prezes
4 mgr inż. Andrzej Okrój – zastępca przewodniczącego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Dział Produkcji Rolniczej, i Doświadczalnictwa Kierownik Działu
5 mgr inż. Jerzy Bogacki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział Dębina Główny hodowca
6 dr inż. Andrzej Borychowski INNVIGO Sp. z o.o. Specjalista ds. Badań i Rozwoju
7 mgr inż. Piotr Burczyk Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
8 mgr inż. Grzegorz Czecholiński Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Radostowie Kierownik ZDOO
9 mgr inż. Jerzy Czernia Malteurop Polska Sp. z o.o. Specjalista ds. kontraktacji
10 mgr inż. Mirosława Domańska Ekspert; były zastępca dyrektora SDOO w Karżniczce, kierująca Zakładem Doświadczalnego Oceny Odmian w Radostowie Emeryt
11 mgr inż. Bolesław Giczewski Ekspert; były dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce Emeryt
12   Jarosław Jelinek Pomorska Izba Rolnicza Dyrektor Biura

13 mgr Magdalena Kłos Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa Inspektor
14 mgr inż. Marcin Kośmider Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
15 dr inż. Krzysztof Kozdemba Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Główny specjalista ds. produkcji roślinnej
16 mgr inż. Mariusz Lisiewicz KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny Koordynator Sprzedaży
17 mgr inż. Józef Mak Ekspert; były inspektor COBORU Emeryt
18 mgr inż. Stanisław Małachowski Centrala Nasienna „ Zielenin” w Kościerzynie Właściciel
19 mgr inż. Grzegorz Manowski Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Specjalista ds. technologii produkcji
20 mgr inż. Jerzy Materka Z.P.H.U. MATEX Jerzy Materka Właściciel
21 dr inż. Przemysław Matysik Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Zastępca Dyrektora Pionu Hodowli Roślin
22 mgr inż. Józef Rzeszutek Ekspert; były kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Wyczechach Emeryt
23 mgr inż. Józef Sarnowski Sejmik Województwa Pomorskiego Wiceprzewodniczący sejmiku
24 dr inż. Kazimierz Sumisławski Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Zastępca Dyrektora
25 mgr inż. Jan Ślusarczyk Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku Dyrektor
26 mgr inż. Tomasz Trzmielewski Polskie Składy Rolne Koordynator
27 mgr inż. Sebastian Zwierz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział Stare Pole Starszy specjalista ds. technologii
28 mgr inż. Grzegorz Żołądecki Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Specjalista ds. agrosurowcowych ADM Czernin S.A.